Φεστιβάλ Καντίνας στο πρώην Στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου