Βραβεύσεις για τις Καλύτερες Πρακτικές Ασκήσεις Φοιτητών/τριών του ΑΠΘ