Στο Φίλυρο ο Δημήτρης Νικολούδης- «Εκεί… στην άκρη του δρόμου»