Εκδήλωση «Η προώθηση της ισότητας στις τοπικές κοινωνίες»