Εργασίες διαγράμμισης επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής από την ΠΚΜ