Η μουσικός Μαρία Κοτρότσου προσκεκλημένη του Muséed’Orsay στο Παρίσι