58α Δημήτρια: Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 22 Οκτωβρίου