Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Φαρμακοποιού στη Θεσσαλονίκη