Χοροστάσι στον Αι Γιάννη σήμερα από τους “Βορεάδες”