Έργα της φωτογραφικής ομάδας “Spontaneous Shooters” στο T.A.F./ the art foundation