Η πρώτη «Ημερίδα Συνηγόρων Φοιτητή» των Ελληνικών ΑΕΙ