Ένα Συνέδριο στο ΑΠΘ για την Carrollian Φυσική βγαλμένο από την «Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων»