«Η κοριτσιέρα των Βούρλων» επιστρέφει στο Θέατρο Αυλαία στο Πασαλιμάνι