Άρχισαν τα έργα για την επέκταση του δικτύου υπόγειων κάδων