Η κλασική κιθάρα στο Βυζαντινό Λουτρό από το Ωδείο Άνω Πόλης