Στέργιος Καλόγηρος: Επέκταση της παραλίας και δημιουργία λεωφόρου