Γιορτή Αθλητισμού για τους «Πρώτους των πρώτων» από τον Δήμο Θεσσαλονίκης