Η πλατεία Ρόδων αποδίδεται στους δημότες Καλαμαριάς