Μια «χαμένη αγάπη» στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο της Αλθέας