Δήμος Θεσσαλονίκης: Δωρεάν Πρόγραμμα «Ψηφιακής Ενισχυτικής Εκπαίδευσης»