Επιχορήγηση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αδένδρου, ύψους 50.000 ευρώ