Υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη