Έναρξη του 5ου μπαζάρ βιβλίου στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης