Δημιουργική Γραφή για μαθητές Γυμνασίου, με τις Μαρία Αγγελίδου και Ελένη Σβορώνου