Δωρεάν δράσεις στο ΝΟΗΣΙΣ στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Διαστήματος