Υπογράφηκε η σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου του μετρό Θεσσαλονίκης