Ακροάσεις Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Μ.Μ.Θ. MOYSA, 3 – 5 Νοεμβρίου