Σ. Δανιηλίδης: Έκτακτα μέτρα για να αποφευχθεί το έμφραγμα ενόψει των εργασιών για το flyover