Το “Elvedon” του Χρήστου Παπαδόπουλου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών