Κήρυξη έναρξης του Aristotle Medical Forum και του 2ου Παγκόσμιου Πανομογενειακού Ιατρικού Συνεδρίου από τον Υπουργό Υγείας