Κ.Ο.Θ. : Συναυλία στον Κύκλο “Μουσικές από τις άκρες της Γης Αρκτική”