Υπογράφηκε η νέα σύμβαση για τον επιφανειακό καθαρισμό του Θερμαϊκού κόλπου