Οκτώβριος στα Μνημεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους της Θεσσαλονίκης