12η Οικογιορτή Γαλλικού Ποταμού την Κυριακή 15 Οκτωβρίου