Δράσεις στο ΝΟΗΣΙΣ και ομιλία στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Διαστήματος