Η Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του ΑΠΘ ενημερώνει το κοινό για τον Καρκίνο του Μαστού