Σεμινάριο – παρουσίαση “Ήθος- Πάθος- Λόγος, το αρχαίο μυστικό της επιτυχίας”