“Σπυριδούλες” της Νεφέλης Μαΐστράλη στο Θέατρο Αυλαία