Δωρεάν ξεναγήσεις δημοτών στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης