Ομαδική εικαστική έκθεση στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο