Πράσινο φως για το Αλιευτικό Καταφύγιο Καλαμαριάς από το Ελεγκτικό Συνέδριο