Στην Καβάλα παρουσιάζεται το βιβλίο «Δραπέτης του κύκλου» του Θανάση Γάκη