Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ: Διαδικασίες που διευκολύνουν τους φοιτητές