Η διδασκαλία του σκακιού στο σχολικό πλαίσιο – Σεμινάριο για ενήλικες και εκπαιδευτικούς