Μια τεράστια αγκαλιά ανθρωπιάς από το ΑΠΘ και τη Θεσσαλονίκη στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας