Σειρά διαλέξεων με θέμα «Η Βυζαντινή Ιστορία της Θεσσαλονίκης» στο Κ.Ι.Θ.