Άγιον Όρος του Άθωνος και Άγιον Όρος του Τυρνόβου – Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο