Αφιέρωμα στον Ennio Morricone στο Radio City Τheatre, 4 Νοεμβρίου