“Λαχτάρα για κεράσια” (2ος χρόνος) στο Τρένο του Ρουφ