«Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του», στη Μονή Λαζαριστών